Internasjonalt

newspaper_icon_png  Internasjonal medieovervåking

Hver organisasjon som har utenlandske interessenter er tjent med å ha fingeren på pulsen i relevante strøk.

Iblant holder det ikke med å følge media her hjemme. Noen ganger vil man ønske bredere, mer nyansert oversikt eller mer dyptgående innsikt – det være seg i en viss periode, i en bestemt situasjon eller etter en hendelse.

Mine språkkunnskaper og min brede interkulturelle forståelse og erfaring gir meg direkte, ufiltrert tilgang til mange utenlandske medier og andre primære kilder. Jeg kan følge med på debatter, kriser, og hva du måtte ønske mer informasjon om.

guaranteed tailormade_icon_png

  Interkulturelle workshops

Respekt og toleranse for andre kulturer er viktige verdier som vi tar for gitt. Men de fører ikke nødvendigvis til nærhet og bedre forståelse. Respekt og toleranse kan man ha på avstand.

Skal man skape en mer homogen organisasjon og få medarbeidere og andre interessenter med ulik kulturell bakgrunn til å kommunisere bedre, må man skape nysgjerrighet og engasjement. Foredrag fører ikke alltid til resultater.

Jeg leder intensive workshops og annerledes aktiviteter, utvikler ukonvensjonelle løsninger som får alle til å føle kulturforskjellene på kroppen – pakket inn i munter lek. Større opplegg, små tiltak – det som måtte passe.

Slik blir interkulturalitet en oppdagelsesferd. Med masse positiv energi og varig effekt.

guaranteed-tailormade_icon_png